Iščemo novega najemnika gostinskega lokala v Gorajtah

14. 11. 2022 - 21:38

Športno društvo Polet za gostinski obrat v Gorajtah ob nogometnem igrišču išče novega najemnika.

Od kandidatov pričakujemo:

  • prijazen odnos do obiskovalcev in strank,
  • fleksibilen urnik obratovanja lokala,
  • vzdrževanje reda, čistoče in gospodarno upravljanje gostinskega lokala in njegove bližnje okolice,
  • pretekle izkušnje v strežbi in gostinstvu so prednost,
  • dobro sodelovanje z izvršnim odborom društva.

ŠD Polet z izbranim kandidatom sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju za dobo 60 mesecev, ki se lahko podaljša, če se delo opravlja skladno s pričakovanji.

Delo se prične opravljati s 1. januarjem 2023.

Najemnina za lokal znaša 650€ na mesec in se plačuje mesečno do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Možen je tudi naknadni dogovor (nakup dodatnega inventarja, izboljšanje pogojev na lokaciji, pomoč pri vzdrževanju ostalih prostorov na objektu) o začasnem ali trajnem znižanju najemnine. Svoje predloge in ideje nam lahko zaupate v prijavi.

Poseben poudarek je fleksibilen delovni čas, ki se pogosto prilagaja tekmam in treningom na igrišču. Načeloma je zahteva, da je lokal odprt med tednom od 16:00 do 22:00 ure, preko vikenda pa v soboto in nedeljo dopoldne, v primeru tekem pa tudi popoldne.

Ponudbe izpolnjene na priloženem obrazcu (na dnu strani) pošljite na:

Športno društvo Polet
Sveti Duh 10
4220 Škofja Loka

s pripisom: Razpis - NE ODPIRAJ

Ponudbe sprejemamo do 30. 11. 2022.

Kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so pravočasno oddali prijavo, bodo po izboru razpisne komisije povabljeni na razgovor.

Razpisna komisija bo pri izbiri in povabilu na razgovor dala prednost osebam oz. podjetjem, ki imajo izkušnje v gostinstvu in imajo kraj bivanja oz. sedež podjetja v občini Škofja Loka.

Za vse dodatne informacije, ki bi jih želeli vedeti pred prijavo pokličite 051 392 082.