Razpis za najemnika gostinskega lokala v Gorajtah

19. 11. 2023 - 21:38

Športno društvo Polet za gostinski obrat v Gorajtah ob nogometnem igrišču išče novega najemnika.

Od kandidatov pričakujemo:

 • prijazen odnos do obiskovalcev in strank,
 • fleksibilen urnik obratovanja lokala,
 • vzdrževanje reda, čistoče in gospodarno upravljanje gostinskega lokala in njegove bližnje okolice,
 • pretekle izkušnje v strežbi in gostinstvu so prednost,
 • dobro sodelovanje z izvršnim odborom društva.

ŠD Polet z izbranim kandidatom sklene pogodbo o najemu za dobo 60 mesecev, ki se lahko podaljša, če se delo opravlja skladno s pričakovanji.

Delo se prične opravljati s 1. januarjem 2024.

Izklicna cena za najemnino znaša 500€ na mesec. Kandidati lahko v prijavi ponudijo višjo ceno in s tem pridobijo dodatne točke pri razpisu. V primeru da načrtujete lastne investicije na lokaciji nam to prav tako opišite v prijavi.

Poseben poudarek je fleksibilen delovni čas, ki se pogosto prilagaja tekmam in treningom na igrišču. Načeloma je zahteva, da je lokal odprt med tednom od 16:00 do 22:00 ure, preko vikenda pa v soboto in nedeljo dopoldne, v primeru tekem pa tudi popoldne.

Kriteriji

Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje in bodo pravočasno oddali prijavo, bodo po izboru razpisne komisije povabljeni na razgovor.

Pri končni odločitvi se bo upoštevalo naslednje kriterije:

 • Izklicna cena za najem lokala je 500€ (za znesek 500 € se prizna 30% možnih točk), v prijavo na razpis pa kandidat lahko zapiše svojo ponujeno ceno. Vsakih dodatnih 10€ nad 500€ prinese dodaten 1% točk, vendar ne več kot 60% točk.
 • Vplačana članarina v društvu v zadnjih treh letih predstavlja 20%. Vsako leto manj v zadnjih treh letih odbije 5% oz. 0 v primeru da ni bila vplačana v zadnjih treh letih.
 • Ocena prijave - pregleda in oceni komisija: do 10%
 • Ocena razgovora - opravi in oceni komisija: do 10%

Najvišje možno število točk je 100%. Za izbor najustreznejšega kandidata za najem lokala se izbere kandidata, ki izbere na ocenjevanju najvišje število možnih točk.

Izbor kandidatov bo opravila komisija v sestavi predsednik ŠD Polet in dva člana IO:

 • Boštjan Kovač
 • Jaka Šink
 • Domen Kralj

Prijava

Ponudbe izpolnjene na priloženem obrazcu (na dnu strani) pošljite na:

Športno društvo Polet
Sveti Duh 10
4220 Škofja Loka

s pripisom: Razpis - NE ODPIRAJ

ali jih osebno oddate v gostinskem lokalu v Gorajtah, prav tako v zaprti ovojnici z enakim pripisom.

Ponudbe sprejemamo do 30. 11. 2023. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za prijavo na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno v lokalu na zadnji dan roka do 20:00.

Za vse dodatne informacije, ki bi jih želeli vedeti pred prijavo pokličite 051 392 082.